Friday, February 11, 2011

FORMULA MAKROEKONOMI


STPM 944/2 EKONOMI KERTAS 2
MAKROEKONOMIBIL
KONSEP EKONOMI
FORMULA
1
Gunatenaga
=Buruh  -  Penganggur
2
Kadar gunatenaga
=  Gunatenaga  X 100
        Buruh 
3
Kadar pertumbuhan gunatenaga
= Gunatenaga baru  - Gunatenaga asal   X 100
                     Gunatenaga asal
4
Penganggur
=  Buruh – gunatenaga
5
Kadar pengangguran
= Penganggur  X 100
       Buruh
6
Buruh
= Gunatenaga +  Penganggur
7
Kadar inflasi
= IH 1  -  IHo   X 100
         IHo 
8
Kadar pertumbuhan ekonomi / KDNK

Kadar perumbuhan ekonomi /KNK
=  KDNK benar 1  -  KDNK benar o   X  100
                    KDNK benar o
                     Atau
= KNK benar 1  -  KNK benar o   X  100
                    KNK benar o
9
Kadar pertumbuhan kebajikan masyarakat
=  PPK benar 1  -  PPK benar o    X  100
                 PPK benar o
PPK  = pendapatan per kapita

Keluaran Negara Kasar
KNK = KDNK + Yb     atau
KNK = KDNK + YL - BL
10
Pendapatan faktor bersih luar negeri, Yb
=  pendapatan faktor dari luar negara – pembayaran faktor luar negara (asing)
=YL -  BL
11
Keluaran Dalam Negara Kasar
(kaedah perbelanjaan)
KDNK = perbelanjaan penggunaan +  pelaburan  + perbelanjaan kerajaan  +  perubahan inventori  +  eksport – import
KDNK = C + I + G + Δi + X – M 
12
Eksport bersih,  Xn
= Eksport – Import

Harga pasaran


Kos faktor
= kos faktor + cukai tak langsung – subsidi
Hp= Kf + CTL – SUB

= harga pasaran – cukai tak langsung + subsidi
Kf = Hp – CTL – SUB
13
Keluaran Negara Kasar kos faktor
KNK kf = KNK hp  - cukai tak langsung  +  subsidi
14
Keluaran Negara Bersih
KNB = KNK – susutnilai
15
Pelaburan bersih ,In
=pelaburan kasar – susutnilai
 In = Ig – susustnilai
16
KNK benar 
Yo  =  IHo  X  Y1                 Y1 =KNK nominal  atau
          IH1                                  KNK semasa
17.
Bunga bersih
(bunga atas modal)
=Bunga kasar – bunga atas pinjaman kerajaan – bunga atas pinjaman pengguna

18.
Pendapatan persendirian=Pendapatan Negara + Bunga pinjaman (kerajaan + pengguna) + Bayaran pindahan – Untung tidak dibahagikan – cukai keuntungan syarikat – caruman KWSP

PP = PN + b2 - UCK
19.
Pendapatan boleh guna,             
Yd        
=Pendapatan persendirian – cukai pendapatan perseorangan
=Y – T
20.
Pendapatan per kapita, PPK 
=pendapatan negara
 ------------------------
  Jumlah penduduk
21.
PPK benar
=Pendapatan negara benar
  -----------------------------
   Jumlah penduduk
22.
Pendapatan Negara (kaedah pendapatan)
KNB kf =Upah dan gaji + Sewa + Bunga bersih + keuntungan syarikat + Pendapatan perusahaan persendirian

KNK kf = SU2BP
23
Fungsi penggunaan
C= a + bYd

   a=perbelanjaan autonomi
   b=kecenderungan mengguna sut (MPC)
 Yd= pendapatan boleh guna = (Y-T)
24
Fungsi tabungan
S = -a + (1-b)Yd
    -a = tabungan negatif untuk membiayai
           perbelanjaan autonomi
(1-b) = kecenderungan menabung sut = MPS
Yd= pendapatan boleh guna = (Y-T)
25
Kecenderungan mengguna sut
    b = MPC = ΔC
                    ΔY
26
Kecenderungan mengguna purata
APC = C
          Y
27
Kecenderungan menabung sut
1 – b  =  MPS = ΔS
                        ΔY
28
Kecenderungan menabung purata
APS = S
          Y

Kadar cukai, t
   t=ΔT
      ΔY

Fungsi cukai, T
T = tY
29
Pengganda ,m


Pengganda ekonomi 2 sektor

Pengganda ekonomi 3 sektor

 m  =  ΔY                 
         ΔAE

m  =  ΔY
         ΔI

m  =       1                =        1         =       1
         --------              ---------    -----------
         1- MPC                 1 – b           MPS

m  =         1       
         --------------
           1-b (1-t)

Fungsi import
M = Mo + mY

Kecenderungan mengimport sut
  m=ΔM
      ΔY
30
Suntikan = Bocoran
Ekonomi 2 sektor
Ekonomi 3 sektor
Ekonomi 4 sektor
                   J  = W
                   I    =  S
               I + G =  S + T
        I + G + X  = S + T + M
31
Perbelanjaan agregat (AE)
Ekonomi 2 sektor
Ekonomi 3 sektor
Ekonomi 4 sektor


AE = C + I
AE = C + I + G
AE = C + I + G + X - M
32
Indeks nilai wang (tahun semasa)
IW 1 = IHo
           -----    X 100
            IH1
33
Peratus perubahan nilai wang,
% Δ W  = IW1   -   IWo
                -----------------   X   100
                       Iwo
34
Wang dalam edaran
=wang kertas + wang syiling
35
Bekalan wang ,M1
M1=wang kertas + syiling + deposit semasa
M1=wang dalam edaran + deposit semasa
36
Bekalan wang , M2
M2 = M1  + separa wang
      = M1 + deposit tabungan dan deposit tetap bank
        perdagangan + sijil deposit boleh niaga + sijil
        Bank Negara Malaysia
37
Nisbah rizab berkanun
=deposit di bank pusat @ jum. rizab berkanun X 100
                 Jumlah deposit semasa
38
Nisbah rizab tunai

=jumlah rizab tunai  X 100
   Deposit semasa
39
Nisbah harta cair (nisbah mudah tunai)
= jumlah harta cair   X  100
   Deposit semasa
40
Pengganda wang
=          1
   -----------------  X  100
    Nisbah rizab
41
Selepas tamat proses penggandaan wang
1.Jumlah deposit semasa = deposit semasa asal X 
   pengganda wang
2.Jumlah rizab = rizab asal X pengganda wang
3.Jumlah kredit pinjaman dicipta = pinjaman asal X
   pengganda wang
4.Tambahan bekalan wang = jumlah deposit semasa –
   deposit wang tunai
41
Nisbah rizab
=nisbah rizab berkanun + nisbah tunai +
  nisbah harta cair
42
Teori Kuantiti Wang Fisher
MV = PT
M= bekalan wang / penawaran wang
V= halaju pusingan wang
P= tingkat harga umum
T= jumlah urusniaga
43
Halaju pusingan wang, V
V =  Y
      M
44
Analisis Cambridge
M = k PT
M = penawaran wang
k  = bahagian pendapatan negara dalam bentuk wang tunai
P = tingkat harga umum
T = jumlah urusniaga
45
Lompang Deflasi / Lompang Inflasi

Jurang KNK @ jurang pendapatan negara
LD / LI  =  Jurang KNK
                  Pengganda
               =   Yf – Ye
                        1
             -----------------------
                   1-b (1-t)


Jurang KNK = ΔY = Yf – Ye
46
Kadar syarat perdagangan
KSP =  Indeks harga eksport    X 100
          Indeks harga import
KSP =   Px     X 100
            Pm
47
Akaun Semasa
=Jumlah hasil – perbelanjaan mengurus
48
Nisbah hutang negara
=jumlah hutang negara  X 100
  Jumlah eksport

FORMAT PENGIRAAN IMBANGAN PEMBAYARAN
Butiran
RM
RM
Eksport barang / nampak
X

Tolak :  Import barang / nampak
       -  X
IMBANGAN DAGANGAN

X
Perjalanan
X

Pengangkutan
X
Tambang dan Insurans
X
Urusniaga Kerajaan
X
Perkhidmatan Lain
X
IMBANGAN PERKHIDMATAN

X
Pendapatan pelaburan
X

Pampasan Pekerja
X
IMBANGAN PENDAPATAN

X
Penerimaan Pindahan
X

Tolak : Pembayaran Pindahan
       -  X
PINDAHAN BERSIH

X
AKAUN SEMASA

X

Butiran
RM
RM
Modal jangka panjang
X

Pelaburan korporat
       + X
AKAUN MODAL (AKAUN KEWANGAN)

X

IMBANGAN ASAS = AKAUN SEMASA +  AKAUN MODAL JANGKA PANJANG

IMBANGAN KESELURUHAN = IMBANGAN ASAS + MODAL SWASTA BERSIH +
                                   RALAT DAN KETINGGALAN
PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH PENDAPATAN)
Jenis Pendapatan
RM juta
RM juta
Upah dan gaji

XX
          Bunga kasar
          Tolak : (-) Bunga pinjaman pengguna
                    :  (-) Bunga pinjaman kerajaan

Bunga bersih
X
-X
-X

XX
Pendapatan sewa

XX
Pendapatan perusahaan persendirian

XX
                        : (+) Dividen
                        : (+) Keuntungan tidak dibahagikan
                        : (+) Cukai pendapatan syarikat

Keuntungan syarikat (perusahaan)
X
+X
+X
XX
KNB kos faktor (Pendapatan Negara)

XXX

PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH PERBELANJAAN)
Komponen / Jenis perbelanjaan
RM juta
Perbelanjaan isirumah, C
X
Perbelanjaan kerajaan, G
X
Pelaburan kasar (swasta dan awam), I
X
Perubahan stok /inventori , Ai
X
Eksport barang dan perkhidmatan, X
X
Import barang dan perkhidmatan, -M
-X
KDNK harga pasar
XX
Pendapatan faktor pengeluaran dari luar negeri, YL
Tolak :  
         Pendapatan/ perbelanjaan faktor  ke luar negeri, BL
X

-X
KNK harga pasar
XX
Tolak:      (-)Cukai tak langsung
Tambah : (+)subsidi
-X
+X
KNK kos faktor
X
tolak :      (-) susutnilai
X
KNB kos faktor (Pendapatan Negara )
XX


PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH KELUARAN)
Sektor-sektor ekonomi
RM juta
Pertanian, perikanan,ternakan dan perhutanan
X
Perlombongan dan kuari
X
Perkilangan
X
Pembinaan
X
Perkhidmatan Elektrik, gas dan air
X
Pengangkutan,penyimpanan dan perhubungan
X
Perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran
X
Kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan
X
Perkhidmatan kerajaan
X
Perkhidmatan lain
X
Tolak   :  (-) bayaran perkhidmatan bank
-X
Tambah : (+)  cukai import
+X
KDNK harga pasaran
XX


PERHATIAN :  GANTIKAN SIMBOL   XX PADA RUANGAN RM JUTA JIKA SOALAN MEMERLUKAN ANDA MENUNJUKKAN CONTOH BERANGKA YANG SESUAI

6 comments:

 1. TERIMA KASIH ,,NIE CG KAN ?
  sy amat memrlukan formula ini ,
  begtu rgks n padat . :)

  ReplyDelete
 2. Terima kasih... sangat membantu!! :)

  ReplyDelete
 3. time ksh la byk2
  kalu ad contoh soalan dgn jawapan tolng la sent kt email saye

  ReplyDelete
 4. saya mohon copy ye ? halalkan segala ilmu yang diberi :) jazakallah

  ReplyDelete
 5. halalkan ilmu yg diberi..amat berguna untuk saya.. doakn kejayaan saya.. sy mohon copy rumus ini.. semoga Allah memberkati mu..

  ReplyDelete