Friday, February 11, 2011

FORMULA MAKROEKONOMI


STPM 944/2 EKONOMI KERTAS 2
MAKROEKONOMIBIL
KONSEP EKONOMI
FORMULA
1
Gunatenaga
=Buruh  -  Penganggur
2
Kadar gunatenaga
=  Gunatenaga  X 100
        Buruh 
3
Kadar pertumbuhan gunatenaga
= Gunatenaga baru  - Gunatenaga asal   X 100
                     Gunatenaga asal
4
Penganggur
=  Buruh – gunatenaga
5
Kadar pengangguran
= Penganggur  X 100
       Buruh
6
Buruh
= Gunatenaga +  Penganggur
7
Kadar inflasi
= IH 1  -  IHo   X 100
         IHo 
8
Kadar pertumbuhan ekonomi / KDNK

Kadar perumbuhan ekonomi /KNK
=  KDNK benar 1  -  KDNK benar o   X  100
                    KDNK benar o
                     Atau
= KNK benar 1  -  KNK benar o   X  100
                    KNK benar o
9
Kadar pertumbuhan kebajikan masyarakat
=  PPK benar 1  -  PPK benar o    X  100
                 PPK benar o
PPK  = pendapatan per kapita

Keluaran Negara Kasar
KNK = KDNK + Yb     atau
KNK = KDNK + YL - BL
10
Pendapatan faktor bersih luar negeri, Yb
=  pendapatan faktor dari luar negara – pembayaran faktor luar negara (asing)
=YL -  BL
11
Keluaran Dalam Negara Kasar
(kaedah perbelanjaan)
KDNK = perbelanjaan penggunaan +  pelaburan  + perbelanjaan kerajaan  +  perubahan inventori  +  eksport – import
KDNK = C + I + G + Δi + X – M 
12
Eksport bersih,  Xn
= Eksport – Import

Harga pasaran


Kos faktor
= kos faktor + cukai tak langsung – subsidi
Hp= Kf + CTL – SUB

= harga pasaran – cukai tak langsung + subsidi
Kf = Hp – CTL – SUB
13
Keluaran Negara Kasar kos faktor
KNK kf = KNK hp  - cukai tak langsung  +  subsidi
14
Keluaran Negara Bersih
KNB = KNK – susutnilai
15
Pelaburan bersih ,In
=pelaburan kasar – susutnilai
 In = Ig – susustnilai
16
KNK benar 
Yo  =  IHo  X  Y1                 Y1 =KNK nominal  atau
          IH1                                  KNK semasa
17.
Bunga bersih
(bunga atas modal)
=Bunga kasar – bunga atas pinjaman kerajaan – bunga atas pinjaman pengguna

18.
Pendapatan persendirian=Pendapatan Negara + Bunga pinjaman (kerajaan + pengguna) + Bayaran pindahan – Untung tidak dibahagikan – cukai keuntungan syarikat – caruman KWSP

PP = PN + b2 - UCK
19.
Pendapatan boleh guna,             
Yd        
=Pendapatan persendirian – cukai pendapatan perseorangan
=Y – T
20.
Pendapatan per kapita, PPK 
=pendapatan negara
 ------------------------
  Jumlah penduduk
21.
PPK benar
=Pendapatan negara benar
  -----------------------------
   Jumlah penduduk
22.
Pendapatan Negara (kaedah pendapatan)
KNB kf =Upah dan gaji + Sewa + Bunga bersih + keuntungan syarikat + Pendapatan perusahaan persendirian

KNK kf = SU2BP
23
Fungsi penggunaan
C= a + bYd

   a=perbelanjaan autonomi
   b=kecenderungan mengguna sut (MPC)
 Yd= pendapatan boleh guna = (Y-T)
24
Fungsi tabungan
S = -a + (1-b)Yd
    -a = tabungan negatif untuk membiayai
           perbelanjaan autonomi
(1-b) = kecenderungan menabung sut = MPS
Yd= pendapatan boleh guna = (Y-T)
25
Kecenderungan mengguna sut
    b = MPC = ΔC
                    ΔY
26
Kecenderungan mengguna purata
APC = C
          Y
27
Kecenderungan menabung sut
1 – b  =  MPS = ΔS
                        ΔY
28
Kecenderungan menabung purata
APS = S
          Y

Kadar cukai, t
   t=ΔT
      ΔY

Fungsi cukai, T
T = tY
29
Pengganda ,m


Pengganda ekonomi 2 sektor

Pengganda ekonomi 3 sektor

 m  =  ΔY                 
         ΔAE

m  =  ΔY
         ΔI

m  =       1                =        1         =       1
         --------              ---------    -----------
         1- MPC                 1 – b           MPS

m  =         1       
         --------------
           1-b (1-t)

Fungsi import
M = Mo + mY

Kecenderungan mengimport sut
  m=ΔM
      ΔY
30
Suntikan = Bocoran
Ekonomi 2 sektor
Ekonomi 3 sektor
Ekonomi 4 sektor
                   J  = W
                   I    =  S
               I + G =  S + T
        I + G + X  = S + T + M
31
Perbelanjaan agregat (AE)
Ekonomi 2 sektor
Ekonomi 3 sektor
Ekonomi 4 sektor


AE = C + I
AE = C + I + G
AE = C + I + G + X - M
32
Indeks nilai wang (tahun semasa)
IW 1 = IHo
           -----    X 100
            IH1
33
Peratus perubahan nilai wang,
% Δ W  = IW1   -   IWo
                -----------------   X   100
                       Iwo
34
Wang dalam edaran
=wang kertas + wang syiling
35
Bekalan wang ,M1
M1=wang kertas + syiling + deposit semasa
M1=wang dalam edaran + deposit semasa
36
Bekalan wang , M2
M2 = M1  + separa wang
      = M1 + deposit tabungan dan deposit tetap bank
        perdagangan + sijil deposit boleh niaga + sijil
        Bank Negara Malaysia
37
Nisbah rizab berkanun
=deposit di bank pusat @ jum. rizab berkanun X 100
                 Jumlah deposit semasa
38
Nisbah rizab tunai

=jumlah rizab tunai  X 100
   Deposit semasa
39
Nisbah harta cair (nisbah mudah tunai)
= jumlah harta cair   X  100
   Deposit semasa
40
Pengganda wang
=          1
   -----------------  X  100
    Nisbah rizab
41
Selepas tamat proses penggandaan wang
1.Jumlah deposit semasa = deposit semasa asal X 
   pengganda wang
2.Jumlah rizab = rizab asal X pengganda wang
3.Jumlah kredit pinjaman dicipta = pinjaman asal X
   pengganda wang
4.Tambahan bekalan wang = jumlah deposit semasa –
   deposit wang tunai
41
Nisbah rizab
=nisbah rizab berkanun + nisbah tunai +
  nisbah harta cair
42
Teori Kuantiti Wang Fisher
MV = PT
M= bekalan wang / penawaran wang
V= halaju pusingan wang
P= tingkat harga umum
T= jumlah urusniaga
43
Halaju pusingan wang, V
V =  Y
      M
44
Analisis Cambridge
M = k PT
M = penawaran wang
k  = bahagian pendapatan negara dalam bentuk wang tunai
P = tingkat harga umum
T = jumlah urusniaga
45
Lompang Deflasi / Lompang Inflasi

Jurang KNK @ jurang pendapatan negara
LD / LI  =  Jurang KNK
                  Pengganda
               =   Yf – Ye
                        1
             -----------------------
                   1-b (1-t)


Jurang KNK = ΔY = Yf – Ye
46
Kadar syarat perdagangan
KSP =  Indeks harga eksport    X 100
          Indeks harga import
KSP =   Px     X 100
            Pm
47
Akaun Semasa
=Jumlah hasil – perbelanjaan mengurus
48
Nisbah hutang negara
=jumlah hutang negara  X 100
  Jumlah eksport

FORMAT PENGIRAAN IMBANGAN PEMBAYARAN
Butiran
RM
RM
Eksport barang / nampak
X

Tolak :  Import barang / nampak
       -  X
IMBANGAN DAGANGAN

X
Perjalanan
X

Pengangkutan
X
Tambang dan Insurans
X
Urusniaga Kerajaan
X
Perkhidmatan Lain
X
IMBANGAN PERKHIDMATAN

X
Pendapatan pelaburan
X

Pampasan Pekerja
X
IMBANGAN PENDAPATAN

X
Penerimaan Pindahan
X

Tolak : Pembayaran Pindahan
       -  X
PINDAHAN BERSIH

X
AKAUN SEMASA

X

Butiran
RM
RM
Modal jangka panjang
X

Pelaburan korporat
       + X
AKAUN MODAL (AKAUN KEWANGAN)

X

IMBANGAN ASAS = AKAUN SEMASA +  AKAUN MODAL JANGKA PANJANG

IMBANGAN KESELURUHAN = IMBANGAN ASAS + MODAL SWASTA BERSIH +
                                   RALAT DAN KETINGGALAN
PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH PENDAPATAN)
Jenis Pendapatan
RM juta
RM juta
Upah dan gaji

XX
          Bunga kasar
          Tolak : (-) Bunga pinjaman pengguna
                    :  (-) Bunga pinjaman kerajaan

Bunga bersih
X
-X
-X

XX
Pendapatan sewa

XX
Pendapatan perusahaan persendirian

XX
                        : (+) Dividen
                        : (+) Keuntungan tidak dibahagikan
                        : (+) Cukai pendapatan syarikat

Keuntungan syarikat (perusahaan)
X
+X
+X
XX
KNB kos faktor (Pendapatan Negara)

XXX

PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH PERBELANJAAN)
Komponen / Jenis perbelanjaan
RM juta
Perbelanjaan isirumah, C
X
Perbelanjaan kerajaan, G
X
Pelaburan kasar (swasta dan awam), I
X
Perubahan stok /inventori , Ai
X
Eksport barang dan perkhidmatan, X
X
Import barang dan perkhidmatan, -M
-X
KDNK harga pasar
XX
Pendapatan faktor pengeluaran dari luar negeri, YL
Tolak :  
         Pendapatan/ perbelanjaan faktor  ke luar negeri, BL
X

-X
KNK harga pasar
XX
Tolak:      (-)Cukai tak langsung
Tambah : (+)subsidi
-X
+X
KNK kos faktor
X
tolak :      (-) susutnilai
X
KNB kos faktor (Pendapatan Negara )
XX


PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH KELUARAN)
Sektor-sektor ekonomi
RM juta
Pertanian, perikanan,ternakan dan perhutanan
X
Perlombongan dan kuari
X
Perkilangan
X
Pembinaan
X
Perkhidmatan Elektrik, gas dan air
X
Pengangkutan,penyimpanan dan perhubungan
X
Perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran
X
Kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan perniagaan
X
Perkhidmatan kerajaan
X
Perkhidmatan lain
X
Tolak   :  (-) bayaran perkhidmatan bank
-X
Tambah : (+)  cukai import
+X
KDNK harga pasaran
XX


PERHATIAN :  GANTIKAN SIMBOL   XX PADA RUANGAN RM JUTA JIKA SOALAN MEMERLUKAN ANDA MENUNJUKKAN CONTOH BERANGKA YANG SESUAI

23 comments:

 1. TERIMA KASIH ,,NIE CG KAN ?
  sy amat memrlukan formula ini ,
  begtu rgks n padat . :)

  ReplyDelete
 2. Terima kasih... sangat membantu!! :)

  ReplyDelete
 3. time ksh la byk2
  kalu ad contoh soalan dgn jawapan tolng la sent kt email saye

  ReplyDelete
 4. saya mohon copy ye ? halalkan segala ilmu yang diberi :) jazakallah

  ReplyDelete
 5. halalkan ilmu yg diberi..amat berguna untuk saya.. doakn kejayaan saya.. sy mohon copy rumus ini.. semoga Allah memberkati mu..

  ReplyDelete
 6. Trima kasih atas perkongsian nota.. sy dpt buat speed revision n sy dpt tolong classmate buat assignment eko... thanks a lot......

  ReplyDelete
 7. Trima kasih atas perkongsian nota.. sy dpt buat speed revision n sy dpt tolong classmate buat assignment eko... thanks a lot......

  ReplyDelete
 8. Halalkan yer. Saya copy rumus ni. Semoga Allah memberkati anda. :D

  ReplyDelete
 9. Cg mcm mana nak dapatkan harga purata barang mngikut jadual yg diberi?

  ReplyDelete
 10. Bagaimana utk mencari Ye dgn menggunakan fungsi perbelanjaan agregat dan Yf diberi?

  ReplyDelete
 11. Trima kasih byk2 cikgu sy mhon copy

  ReplyDelete
 12. terima kasih. minta halalkan ilmu yg diberi.

  ReplyDelete
 13. terima kasih cg. minta izin untuk copy

  ReplyDelete
 14. terima kasih cikgu . Sangat membantu . Saye jugak mnta izin untuk copy ye cg

  ReplyDelete
 15. Assalamualaikum dan maaf mengganggu cg, cg, sy minta izin screenshot dan copy ya cg

  ReplyDelete