Friday, February 11, 2011

FORMULA MIKROEKONOMI


STPM 944/1 EKONOMI KERTAS 1
FORMULA MIKROEKONOMI

BIL
KONSEP MIKRO EKONOMI
FORMULA
1
Kos lepas
Kos lepas barang X = perubahan barang Y
                              Perubahan barang X
                           
Kos lepas barang Y = perubahan barang X
                              Perubahan barang Y                              
2
Fungsi /persamaan permintaan individu dan pasaran
Dalam sebutan P
               P= R - SQ
Dalam sebutan Q
            Qd = a – bP
3
Fungsi / persamaan penawaran firma dan pasaran
Dalam sebutan P
            P = c + dQ
Dalam sebutan Q
          Qs= n + mP
4
Keseimbangan pasaran
Melalui persamaan fungsi permintaan dan penawaran, keseimbangan dicapai apabila
             Qs = Qd
5
Keanjalan permintaan harga.

Ed = % perubahan kuantiti diminta
               %perubahan harga

       Q1-Qo                      ΔQ                      
          Qo                         Qo
Ed= -------- atau     Ed= -------
        P1-Po                       ΔP
          Po                          Po
6
Darjah-darjah keanjalan permintaan harga

Atau

 darjah-darjah keanjalan penawaran harga
Permintaan anjal     (    ∞ > Ed > 1    )
Permintaan tidak anjal    (   1 >  Ed   > 0    )
Permintaan anjal satu (   Ed = 1   )
Permintaan anjal sempurna    (  Ed  =    )
Permintaan tidak anjal sempurna (  Ed  =  0  )

Nota :Simbol Ed digantikan dengan Es untuk keanjalan penawaran harga
7
Keanjalan permintaan silang
Es =%perubahan kuantiti X yang diminta
      % perubahan harga barang Y
E silang= %ΔQd x   =   QX1 – QXo    ÷   PY1 - PYo
               %ΔP y                QXo                   Pyo
8
Keanjalan permintaan pendapatan
EY = % perubahan kuantiti yang diminta
        % perubahan pendapatan
Ey=  %ΔQd       =    Q1 – Qo   ÷    Y1 - Yo
        %ΔY                    Qo                Yo

9
Keanjalan penawaran
Es=% perubahan kuantiti ditawarkan
     % perubahan harga
Es=  %ΔQs     =   Q1- Qo    ÷   P1 – Po
       %ΔP                 Qo               Po
10
Utiliti SutUtiliti Sut per ringgit setiap brg,
  MU
    P
Jumlah Utiliti
Utiliti Sut = Perubahan Jumlah utiliti
                         Perubahan kuantiti
MU =  ΔTU
           ΔQ

Bagi kes satu barang     Utiliti Sut = Harga
                                            MU x  = P x

Bagi kes dua barang atau lebih, syarat keseimbangan pengguna ialah
 1.  MU x = MU y  ........= MU z
              P x        P y               P z

 1. Jumlah pendapatan = jumlah perbelanjaan
                        Y     ≥ PxQx + PyQy+ ...PzQz

Jumlah Utiliti  = Jumlah Utiliti X + Jumlah Utiliti Y
                        = TUx + TUy
11
Lebihan pengguna
= ½ (P X Q)
12
Fungsi pengeluaran jangka panjang
Qx = f (T,B,M,P)
13
Fungsi pengeluaran jangka pendek
Qx =f (T,B)

(andaian hanya 2 faktor pengeluaran sahaja, tanah dan buruh)
14
Keluaran Purata
= Jumlah Keluaran
Jumlah Input Berubah
 AP = TP
        TVC
15
Keluaran Sut / Marginal
= Perubahan Jumlah Keluaran
Perubahan Jumlah Input Berubah
MP = ΔTP
        ΔTVF
16
Jumlah Kos
= Jumlah Kos Tetap + Jumlah Kos Berubah
TC = TFC + TVC
17.
Kos Tetap Purata
= Jumlah Kos Tetap
   Jumlah Keluaran
AFC = TFC
            Q
18.
Kos Berubah Purata
= Jumlah Kos Berubah
   Jumlah Keluaran
AVC = TVC
            Q
19.
Kos Purata
=  Jumlah Kos
Jumlah Keluaran
AC = TC  atau       AC =  TFC + TVC      
         Q                                Q
Atau      AC = AFC + AVC
20.
Kos Sut / Marginal
=   Perubahan Jumlah Kos
  Perubahan Jumlah Keluaran
MC = ΔTC      atau       MC = ΔTVC  
         ΔQ                               ΔQ
21.
Jumlah Hasil
= Harga X Kuantiti Keluaran
TR = P x Q
22.
Hasil Purata
=Jumlah Hasil                AR = TR             
Jumlah Keluaran                     Q

23.
Hasil Sut
= PerubahanJumlah Hasil               
Perubahan Jumlah Keluaran                    
MR = ΔTR  =  ΔP  X   ΔQ      = ΔP 
         ΔQ             ΔQ
24
Dalam pasaran persaingan sempurna
Harga = Hasil Purata = Hasil Sut
    P = AR = MR
25
Keluaran Fizikal Purata
= Jumlah Keluaran Fizikal
   Jumlah Faktor Pengeluaran
APP = TPP
          TF
26
Keluaran Fizikal Sut
= Perubahan Jumlah Keluaran Fizikal
   Perubahan Jumlah Faktor Pengeluaran
MPP=  ΔTPP     =  TPP1 – TPP o
           ΔTF           TF 1 – TF o
27
Jumlah Hasil Keluaran
=Jumlah Keluaran Fizikal X Harga Keluaran Fizikal
TRP= TPP X P
28
Keluaran Hasil Purata
= Keluaran Fizikal Purata X Harga Keluaran Fizikal
ARP = APP X P   Atau  ARP = TRP
                                             TF
29
Keluaran Hasil Sut
=Keluaran Fizikal Sut X Harga Keluaran
MRP = MPP X P                    Atau 
MRP= ΔTRP  = TRP 1 – TRP o
          ΔTF       TF 1 – TF o
30
Jumlah Kos Faktor


Jumlah Kos faktor (buruh)
= Bilangan faktor diminta X Harga faktor
TFC = TF X Pb

= bilangan buruh X harga / upah buruh
= Qf  X  Pf
31
Kos Purata Faktor
= Jumlah Kos Faktor
   Bilangan faktor
AFC = TFC
          TF
32
Kos Sut Faktor
= Perubahan Jumlah Kos Faktor
   Perubahan faktor yang digunakan
MCF = ΔTFC  =  TFC 1 – TFC o
           ΔTF        TF 1 – TF o

Dalam pasaran persaingan sempurna,
ACF = MCF = P
33
Jumlah keuntungan firma
Untung = TRP   - TCF
34
Upah Benar
=                 100                         X  Upah Wang
   Indeks Harga Tahun Semasa

Upah wang = upah nominal
35
Sewa Kuasi
= Jumlah Hasil – Jumlah Kos Berubah
36
Kadar Bunga
=Jumlah Kos Meminjam (Jumlah Bunga) X 100
                    Jumlah Modal
37
Kadar Bunga Benar
=Kadar Bunga Nominal – Kadar Inflasi
38
Untung Perakaunan
= Jumlah Hasil – Jumlah Kos
39
Untung Ekonomi
=Jumlah Hasil – (Kos Eksplisit + Kos Implisit)
11 comments:

 1. thanks sbb membantu....sgt berguna formula-formula nih..thanks alots...

  ReplyDelete
 2. terima kasih sebab kongsi formula... senang nak hafal...

  ReplyDelete
 3. sya share kat blog sya.. nnty jemput lawat blog saya...terima kasih...saya letak credit tuk puan

  ReplyDelete
 4. m0hon share ye...saya nak guna sebagai rujukan untuk final exam

  ReplyDelete
 5. sangat membantu. terima kasih.

  ReplyDelete
 6. t.kasih sbb kongsi ilmu.. sgt membantu

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. Saya tak berapa faham formula utiliti sut. Harap boleh jelaskan. Terima kasih

  ReplyDelete
 9. i dont know wtf is going on in my mind

  ReplyDelete
 10. Ermm..... kalau boleh tolong sediakan contoh soalan sekali, terima kasih.😊😊😊

  ReplyDelete